Arbeid for miljø og bærekraft i Melby

Samfunnets blikk på miljø, bærekraft og klima stiller krav til alle bedrifter i dag. Bærekraftsarbeidet påvirker samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold – også for oss her Norge. Vi i Melby ønsker å være vårt ansvar bevisst i dette puslespillet – så hvordan tar vi miljøhensyn når vi produserer trapper?

Istock photo forest

Tre som bærekraftig materiale

Tre er et naturlig og fornybart byggemateriale. Skogen skal høstes slik at dens mange kvaliteter og verdier bevares. Råvarene bearbeides uten unødig bruk av energi og kjemikalier. Materialene brukes lenge og med omtanke, og gjenvinnes når de har tjent sitt opprinnelige formål. Bruk av treverk bidrar til å minske CO2-avtrykket, det gir bedre inneklima, det har gode akustiske egenskaper, det blir vakrere med tida — og varer i generasjoner.

Derfor bruker vi tre i trappene våre.

Bevisst bruk av sertifiserte materialer

Tre er fra naturens side et miljøvennlig materiale med lang levetid. Miljøarbeidet tilknyttet tre som råmateriale er derfor orientert rundt et bærekraftig skogbruk der opprinnelse, klassifisering og leveranser har høye krav.

Vi i Melby ønsker i den grad det er mulig å benytte oss av rent sertifisert trevirke. Dette oppnår vi via tilgjengelig internasjonal sporbarhetssertifisering fra leverandørene våre. Per i dag er de aller fleste trematerialer vi benytter oss av i produksjonen vår sertifisert bærekraftig via PEFC eller FCS.

Les mer om PEFC-sertifikat

Les mer om FCS sertifisering

Håndtering av eget avfall

Håndtering av eget avfall er et viktig miljøfokus for enhver moderne produksjonsbedrift. Trappene våre produseres hovedsakelig i tre, dermed får avfallet vårt også enkelt ny bruk på andre områder.

Avkapp i tre fra produksjonen blir løpende kvernet opp. Deretter blir fliser og spon brukt til brensel for å varme opp produksjonsanlegget vårt, via et nytt fyranlegg med minimale utslipp.

I tråd med dagens sirkulære tankesett, er vi i Melby også bevisste på ombruk av restmaterialer og avfall. En del av kappet fra trappeproduksjonen vår gis bort eller selges til bruk i ny produksjon.

Sosiale forhold og arbeidsmiljø i Melby

Vi ønsker å være en trygg og attraktiv arbeidsplass – derfor er vi alltid spesielt opptatt av å ivareta menneskene som holder hjulene i gang hos Melby.

Mange håndverksyrker er mannsdominerte, og vi i Melby er intet unntak. I dag utgjør kvinneandelen i Melby totalt 14 % av arbeidsstokken vår. Vi har et bevisst fokus på å øke andelen kvinner hos oss – både i administrative roller og i selve produksjonen.

Melby som arbeidsplass skal være kjent for gode arbeidsvilkår. Våre ansatte har rett på trygge rammer, samt gode muligheter for egen utvikling. Vi tilrettelegger for ansatte som ønsker å ta fagbrev, og er godkjent lærebedrift.